Inštalácia Ruby on Rails 3 na Windows Server 2003

Keďže sa mi nepodarilo nájsť ucelený návod na nasadenie Ruby on Rails (ďalej RoR) vo verzii 3 na Windows server 2003, rozhodol som sa spísať návod, ktorý vznikal empirickým prístupom k riešeniu tejto úlohy. (Postup by mal pasovať aj na Windows XP)

(Čítať ďalej...)